Gazdaságfejlesztési Operatív Program

Uniós pályázatok - Gazdaságfejlesztési Operatív Program - GOP

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) a magyar gazdaság tartós növekedésének elősegítésére irányuló programként a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Versenyképességi Koncepciójával összhangban, az Új Magyarország Fejlesztési Terv 1. (gazdaságfejlesztési) prioritásának végrehajtására készült. Átfogó célját, a magyar gazdaság tartós növekedését a fizikai és a humán tőke minőségének, valamint a teljes tényezőtermelékenységnek a javításával kívánja elősegíteni. A növekedési tényezők erősítése érdekében négy specifikus célt jelölt ki:

Specifikus cél Indikátor
A kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitás, aktivitás, illetve együttműködés növelése A vállalkozások K+F ráfordításainak növekedése a program hatására
A vállalati kapacitások komplex fejlesztése A program hatására a vállalati szektor által megtermelt bruttó hozzáadott érték (BHÉ) növekedése
Az üzleti környezet fejlesztése A program hatására a vállalati szektor által megtermelt bruttó hozzáadott érték (BHÉ) növekedése
A kkv-k finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésének elősegítése A korábban hitellel nem rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások közül a program hatására finanszírozási forráshoz jutók aránya

A GOP az Európai Unió újrafogalmazott lisszaboni stratégiájában megfogalmazott (Integrált Iránymutatások) tíz mikrogazdasági célkitűzés közül hármat (kutatás-fejlesztés, innováció, kis- és középvállalkozások) közvetlenül, négy másikat (információs társadalom, termelési bázis, fenntartható erőforrás-használat és üzleti környezet) és egy foglalkoztatási iránymutatást (humántőke-befektetés) közvetve támogat.

A Gazdaságfejlesztési Operatív Programra mintegy 674 milliárd forint áll rendelkezésre az alábbi bontásban:

Prioritás A prioritás kerete (milliárd forint)
K+F és innováció a versenyképességért 227,4
A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése 194,9
A modern üzleti környezet erősítése 78,0
JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök 149,4
Technikai segítségnyújtás 24,3
Összesen 674,0

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai költségvetési forrásokból támogatott program nem terjed ki a Közép-magyarországi régió területére. Az operatív program beavatkozásainak hatékonyságát, az egymást erősítő fejlesztések integrált megvalósítását zászlóshajó projektként segítik például a versenyképességi pólusok, vagy a leszakadó térségek felzárkóztatását segítő programok.

Gazdaságfejlesztési hatás

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a gazdaságfejlesztés területén a strukturális alapokat kiegészítő nemzeti társfinanszírozással együtt mintegy 1100-1500 milliárd forint támogatást lehet felhasználni. Ez az összeg a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) keretében rendelkezésre álló, a KM OP gazdaságfejlesztési területén rendelkezésre álló, valamint az egyes konvergencia régiók operatív programjaiban a gazdaságfejlesztési területre kijelölt forrásaiból adódik. A vissza nem térítendő támogatások – az operatív programok keretében meghirdetett egyes pályázati konstrukciók támogatási intenzitását figyelembe véve, a magánforrásokkal együtt – mintegy 2000-2500 milliárd forint beruházás megvalósulásához járulnak hozzá. A pénzügyi programok (garancia, hitel, tőke) összesen 2200 milliárd forint külső forrást, a vállalkozások saját forrásaival együtt várhatóan mintegy 3800 milliárd forint összegű forrást mozgatnak meg fejlesztési célra. Ennek értelmében megállapítható, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a GOP, valamint az abban kijelölt fejlesztési irányvonalakat kiegészítő KMOP és a regionális operatív programok gazdaságfejlesztési forrásai a magánforrásokkal együtt 2007-2013 között mintegy 5800-6300 milliárd forint fejlesztés megvalósulásához járulnak hozzá.
Forrás: http://www.nfu.gov.hu/index.nfh?r=&v=&l=&d=&mf=&p=umft_opprog